Czym jest studium wykonalności?

Definicja Studium wykonalności to szczegółowa analiza zaplanowanego projektu. Obejmuje analizę finansowo-ekonomiczną, prawną, techniczną i instytucjonalną. Musi zbadać zasadność konkretnego przedsięwzięcia. Istota to analiza krytyczna wszystkich operacyjnych szczegółów wdrażania projektu. Sporządzenie studium wykonalności jest oczywiście obowiązkowe, jeśli chcemy się ubiegać o środki z Unii Europejskiej. Gotowy dokument musimy przedstawić w formie załącznika, który dołączamy do wniosku o dofinansowanie. Każda część dokumentu […]

Kredyt technologiczny – na czym polega i jakie są zasady jego przyznawania?

Z roku na rok wzrasta liczba firm starających się o pozyskanie kredytu technologicznego. Jest to rodzaj zobowiązania finansowego, które może zaciągnąć mikro-, małe bądź średnie przedsiębiorstwo w celu pokrycia wydatków na wdrożenie rozwiązań z zakresu nowych technologii. Dzięki nim podmiot szybciej się rozwija i łatwiej zdobywa przewagę konkurencyjną na danym rynku.