Pozyskiwanie funduszy unijnych od podstaw

Polska jest już od wielu lat członkiem Unii Europejskiej. Z tym członkostwem wiążą się określone przywileje. Najważniejszym z nich jest dostęp do funduszy unijnych. Fundusze unijne to środki, które są udostępniane przez Brukselę. Są one wykorzystywane w procesie restrukturyzacji i budowania konkurencyjności gospodarek poszczególnych państw unijnych. Wykorzystywanie to odbywa się głównie za pomocą różnych programów operacyjnych.