Studium wykonalności a biznesplan

Rynek to w rzeczywistości nie tylko efekt wzajemnie oddziałujących na siebie zależności popytu oraz podaży, ale także wiele innych czynników (więcej). Chcąc lepiej zrozumieć działanie rynku, a wraz z nim potrzeb konsumentów, wykonuje się badanie nazywane studium wykonalności.

Co to jest konsulting?

Konsulting jest słowem, które w języku angielskim oznacza doradztwo. Jest to jedna z dziedzin zarządzania, która doradza różnym organizacjom i podmiotom gospodarczym. Działania konsultingowe mogą być bardzo różnorodne i obejmować różne dziedziny, takie jak restrukturyzacja, finanse, informatyka i wszelkie projekty.