Badania na rynek, po co się je wykonuje?

Badania na rynek mogą przyczynić się do odkrycia innowacyjnych metod leczenia pacjentów. Nic więc dziwnego, że firmy trudniące się rozwojem, decydują się je wykonywać i szukać sposobu, aby otrzymać dofinansowanie na ich wykonanie. Tylko poprzez badanie rynku naukowcy mają szansę stwierdzić, z jakimi dolegliwościami muszą mierzyć się pacjenci, a także wyszukać sposób ich wyeliminowania.

Wytyczne studium wykonalności

Przedsiębiorstwa najczęściej opracowują studium wykonalności Strategor w celu określenia, czy realizowana inwestycja lub projekt zakończy się oczekiwanym sukcesem. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje dokładne dane dotyczące opłacalności określonej inwestycji.