Czym jest konkurs szybka ścieżka?

Szybka ścieżka to program, który umożliwia uzyskanie finansowania projektów badawczo-rozwojowych. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy zajmują się wdrażaniem innowacji w zakresie usług, technologii lub produktów z branż, które podnoszą konkurencyjność gospodarki.