Ubezpieczenie OC dla lekarzy
5 powodów, dla których potrzebujesz ubezpieczenia OC dla lekarzy

5 powodów, dla których potrzebujesz ubezpieczenia OC dla lekarzy

Lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia mają zapewnić opiekę w warunkach bardzo wysokiego ryzyka. Każdego dnia stoją w obliczu ryzyka bycia zaatakowanym lub nawet zabitym przez pacjenta. Dlatego tak ważne jest, aby lekarze podjęli niezbędne środki ostrożności w celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną. Wiele placówek opieki zdrowotnej nie oferuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla swoich pracowników. Jeśli lekarz w jednym z tych szpitali zostanie pozwany za błąd w sztuce medycznej, może być zmuszony do zapłacenia wysokich kosztów prawnych, co może okazać się szkodliwe dla jego przyszłości finansowej. Istnieje jednak wiele korzyści z zakupu polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje roszczenia z tytułu błędów medycznych. W tym wpisie na blogu omówimy kilka dobrych powodów, dla których potrzebne jest ubezpieczenie OC dla lekarzy.

Co mówią przepisy?

Niektóre stany mają przepisy, które wymagają określonej kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla pracowników opieki zdrowotnej. Inne stany mają dobrowolne wymagania licencyjne, które pozwalają lekarzom ubiegać się o licencję bez wymogu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przepisy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej różnią się w zależności od stanu, więc ważne jest, aby sprawdzić w swojej stanowej komisji medycznej, czy potrzebujesz jakiegokolwiek rodzaju ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W USA większość stanów wymaga od lekarzy posiadania jakiejś formy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Niektóre stany, takie jak Kalifornia i Teksas, mają prawo, które wymaga od wszystkich instytucji opieki zdrowotnej posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności. Kalifornia ma prawo, które idzie o krok dalej i wymaga, aby wszyscy pracownicy służby zdrowia mieli jakąś formę ubezpieczenia od błędów medycznych.

Nie tylko dla lekarzy

Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, lekarze i pracownicy twojego centrum medycznego mogą być pewni, że nie poniosą finansowego ciężaru żadnego procesu sądowego

Oprócz lekarzy, niektóre stany wymagają również od innych pracowników opieki zdrowotnej, takich jak zarejestrowane pielęgniarki, posiadania pewnej formy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to również niektórych rodzajów pracowników służby zdrowia, którzy zapewniają bezpośrednią opiekę nad pacjentem, takich jak fizykoterapeuci i farmaceuci. Należy również zauważyć, że niektóre stany wymagają, aby pewne rodzaje biur przyjęć, takie jak medyczne i psychologiczne, miały jakąś formę ubezpieczenia od odpowiedzialności.

Ubezpieczenie chroni przed roszczeniami

Ponieważ lekarze są trzymani w bardzo wysokich standardach w społeczności medycznej, jest wiele osób, które chętnie złożą pozew przeciwko tobie, jeśli są niezadowoleni z leczenia, które otrzymali. Pozew przeciwko lekarzowi jest często bardzo publiczny, ponieważ ludzie często pozywają swoich lekarzy, aby nagłośnić sprawę i wywrzeć presję na biznes i życie osobiste lekarza. Na przykład, jeśli przypadkowo dasz dziecku anginę i nie zdasz sobie z tego sprawy, istnieje duża szansa, że zostaniesz pozwany przez rodziców dziecka. Mogą oni złożyć pozew przeciwko tobie w celu uzyskania rekompensaty finansowej i/lub odzyskania dziecka ze szpitala. Podobnie, pacjent, który otrzymuje od ciebie opiekę medyczną, a następnie pozywa cię z jakiegokolwiek powodu, również prawdopodobnie pozwie cię o odszkodowanie. W związku z tym, ważne jest, aby chronić się przed tego typu pozwami i posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności.

Ochrona personelu i pacjentów

Ponieważ lekarze są trzymani w bardzo wysokich standardach w społeczności medycznej, jest wiele osób, które chętnie złożą pozew przeciwko tobie, jeśli są niezadowoleni z leczenia, które otrzymali

Dzięki ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, lekarze i pracownicy twojego centrum medycznego mogą być pewni, że nie poniosą finansowego ciężaru żadnego procesu sądowego. Jest to szczególnie ważne dla szpitali i gabinetów lekarskich. Składki pacjentów są często pokrywane przez rząd z podatków, ale składki pracowników służby zdrowia często nie są pokrywane z podatków i zamiast tego są płacone z własnej kieszeni. Może to stanowić poważne obciążenie finansowe, jeśli dojdzie do procesu sądowego i okaże się, że te osoby ponoszą winę. Choć przepisy stanowe różnią się, wiele państw wymaga od pracowników opieki zdrowotnej jakiejś formy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zapewnienie ochrony przed odpowiedzialnością dla personelu i pacjentów może pomóc w zapewnieniu, że nie są oni narażeni na pozwy.

Dodatkowe korzyści

Utrata stałego dochodu – Obrona przed pozwami sądowymi i spłacenie wszelkich wyroków, które zostały wydane przeciwko tobie, kosztuje. Na przykład, jeżeli zostaniesz uznany za winnego w sądzie, będziesz musiał zapłacić kwotę wyroku sądowego i ewentualnie honoraria adwokackie. Nawet jeśli wygrają Państwo sprawę, nadal będą Państwo musieli zapłacić kwotę wyroku i/lub honoraria adwokackie. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek błędu medycznego chroni Państwa abonentów przed pozwami sądowymi poprzez wypłatę procentu kwoty nominalnej polisy, jeśli okaże się, że są Państwo winni. Niższe składki – polisy ubezpieczeniowe od błędów medycznych są zazwyczaj tańsze niż inne rodzaje ubezpieczeń. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą nawet oferować zniżki lub obniżone stawki dla pracowników, którzy wykupią ubezpieczenie od błędów medycznych.

Podsumowanie

Od lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oczekuje się, że będą świadczyć opiekę w środowisku wysokiego ryzyka. Każdego dnia stają w obliczu ryzyka bycia zaatakowanym lub nawet zabitym przez pacjenta. Dlatego ważne jest, aby lekarze podjęli niezbędne środki ostrożności w celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną. Ubezpieczenie od błędów lekarskich chroni lekarzy przed pozwami sądowymi, jeśli okaże się, że działali niedbale. Ubezpieczenie od błędów medycznych chroni również lekarzy przed trudnościami finansowymi, jeśli popełnią błędy i będą musieli za nie zapłacić. Dobrą wiadomością jest to, że można chronić się przed roszczeniami o błędy medyczne i zaoszczędzić pieniądze na składkach ubezpieczeniowych, kupując ubezpieczenie od błędów medycznych dla lekarzy.