Szybka ścieżka
Czym jest konkurs szybka ścieżka?

Czym jest konkurs szybka ścieżka?

Szybka ścieżka to program, który umożliwia uzyskanie finansowania projektów badawczo-rozwojowych. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy zajmują się wdrażaniem innowacji w zakresie usług, technologii lub produktów z branż, które podnoszą konkurencyjność gospodarki.

Kto organizuje konkurs?

Konkurs szybka ścieżka organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki, które są w ramach niego dostępne, pochodzą z Funduszy Europejskich.

NCBiR informuje o regulaminie i innych szczegółach konkursu na swoich stronach internetowych. Ogłoszenia publikowane są ze sporym wyprzedzeniem. Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie mają sporo czasu na rzetelne przygotowanie projektów. Mogą zrobić to samodzielnie lub zlecić przygotowanie projektu zewnętrznemu wykonawcy.

Szybka ścieżka to program, który umożliwia uzyskanie finansowania projektów badawczo-rozwojowych

Analiza wniosków firm ubiegających się o finansowanie jest bardzo szybka – już po dwóch miesiącach można otrzymać pieniądze na finansowanie projektu.

Kto może zgłosić swój udział?

W konkursie mogą wziąć udział:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw.

W ramach konkursu o dotacje mogą starać się również przedsiębiorstwa w porozumieniu z jednostkami naukowymi (instytuty badawcze, zespoły naukowe, wydziały uczelni).

Jak duże finansowanie można otrzymać?

Budżet konkursu jest ogromny, bo w grę wchodzą miliardy złotych. Przedsiębiorstwo, które otrzyma dofinansowanie, może liczyć na to, że projekt zostanie sfinansowany nawet na poziomie 80%. Resztę środków mogą uzyskać z kredytów bądź własnych zasobów.

Aby otrzymać finansowanie należy wykazać, że dzięki realizacji projektu gospodarka odniesie korzyści. Istotne są również zyski społeczne. Projekt musi być społecznie użyteczny. Choć organizatorzy nie ograniczają finansowania do określonej branży, czy dziedziny wiedzy, oczekują, że projekty będą użyteczne i przyniosą wymierne korzyści.

Konkurs szybka ścieżka organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Co można sfinansować z uzyskanych pieniędzy?

Dzięki środkom z Funduszy Europejskich można w ramach projektu sfinansować:

 • wynagrodzenia uczestników projektu,
 • sprzęt laboratoryjny i zużyte odczynniki/materiały,
 • wynajęcie laboratorium lub koszty amortyzacji aparatury,
 • wartości niematerialne i prawne czyli licencje, patenty.

Zalety konkursu szybka ścieżka

Każda z edycji konkursu cieszy się ogromny zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy dzięki pozyskaniu środków mogą finansować swoją działalność i realizować innowacyjne projekty. Do największych zalet konkursu zalicza się:

 • minimalne formalności i krótki czas oczekiwania na wynik konkursu,
 • wysokie finansowanie,
 • zaliczkowanie nawet na poziomie 90%,
 • 25% ryczałtu na wydatki, które nie muszą być udokumentowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.