Badania na rynek
Jak przeprowadzić badania na rynek?

Jak przeprowadzić badania na rynek?

Osoby, które mają w planach wprowadzenie produktu na rynek muszą w pierwszej kolejności uzyskać wiedzę związaną z preferencjami i oczekiwaniami potencjalnych klientów. W jaki sposób powinny zostać przeprowadzone badania na rynek?

Od czego powinno się zacząć?

Przedsiębiorca musi przede wszystkim wiedzieć, jaki efekt chce uzyskać. Wybór celu badania ma największe znaczenie. Obecnie wyróżniamy następujące badania rynkowe:

  • badania cenowe
  • badania marki
  • badania eksploracyjne
  • badania testowe produktów
  • badania struktury rynku.

Przygotowanie badania

Pierwszym etapem jest dokładne przygotowanie badania. Należy wybrać metodologię oraz narzędzia. Należy zdecydować czy realizowane badania będą miały charakter jakościowy, czy ilościowy. Dopiero później można wybrać potrzebne narzędzia. Godny uwagi jest fakt, że w zdecydowanej większości przypadków do uzyskania danych jakościowych wykorzystywane są:

  • fokusy
  • wywiady pogłębione.

Warto wiedzieć, że dane ilościowe pozyskuje się pry wykorzystaniu ankiet.

Realizacja badań


Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że realizację badań powinno się rozpocząć od przygotowania wywiadów i ankiet. Rekomendowane jest w tym celu stworzenie kwestionariusza, który posłuży nie tylko rekruterom, ale również w trakcie rozmów z badanymi osobami. Należy mieć świadomość, że podstawową różnicą między dokumentem stworzonym do zrealizowania badania jakościowego a ilościowego jest konstrukcja pytań znajdujących się w kwestionariuszu.

Nie jest zalecane ostawienie obszaru, który badany będzie mógł zinterpretować w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Oznacza to, że muszą dawać tylko jedną, wystandaryzowaną odpowiedź. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że przeważnie są to różnego rodzaju pytania zamknięte. Warto wiedzieć, że zdecydowanie większe pole do działania pozostawia się badanym osobom w trakcie fokusów lub wywiadów. Pytania muszą być wtedy otwarte.

Analiza oraz raportowanie

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że analiza danych, które zostaną pozyskane w trakcie badania będzie zależała od ich charakterystyki. Należy mieć świadomość, że dane ilościowe poddawane są bardzo szczegółowej analizie statystycznej. Dopiero na jej podstawie mogą być wyprowadzone wnioski w formie liczbowej. Godny uwagi jest również fakt, że analiza badań jakościowych ma charakter opisowy. Warto również wiedzieć, że w zależności od potrzeb i oczekiwań osoby zlecającej badanie, jego wyniki mogą zostać zaprezentowane w formie prezentacji czy raportu pisemnego.