Pozyskiwanie funduszy unijnych od podstaw

Polska jest już od wielu lat członkiem Unii Europejskiej. Z tym członkostwem wiążą się określone przywileje. Najważniejszym z nich jest dostęp do funduszy unijnych. Fundusze unijne to środki, które są udostępniane przez Brukselę. Są one wykorzystywane w procesie restrukturyzacji i budowania konkurencyjności gospodarek poszczególnych państw unijnych. Wykorzystywanie to odbywa się głównie za pomocą różnych programów operacyjnych.

Pozyskiwanie funduszy unijnych w Polsce

Obecność w Unii Europejskiej otworzyła wielu ludziom możliwości na uzyskanie dodatkowego finansowania na prowadzoną działalność gospodarczą. Wielu dzięki pieniądzom z dotacji unijnych mogło otworzyć działalność lub dodatkowo ją rozwinąć. Pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/) nie jest trudne, dlatego na tej pomocy skorzystało wiele małych i średnich przedsiębiorstw.