Wytyczne studium wykonalności

Przedsiębiorstwa najczęściej opracowują studium wykonalności Strategor w celu określenia, czy realizowana inwestycja lub projekt zakończy się oczekiwanym sukcesem. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje dokładne dane dotyczące opłacalności określonej inwestycji.

W jakim celu wykonuje się studium wykonalności?

Nawet najlepszy pomysł na biznes, może okazać się nietrafiony, kiedy nieodpowiednio rozważymy wszystkie za i przeciw. Musimy więc mieć pewność, że dokonana analiza pokaże nam wszystkie informacje, które są niezbędne, aby stwierdzić, że dany pomysł na biznes, lub projekt, jest w pełni trafiony. W tym celu dokonuje się takiej analizy jak studium wykonalności, bo tylko tak jesteśmy w stanie zdobyć […]

Studium wykonalności a biznesplan

Rynek to w rzeczywistości nie tylko efekt wzajemnie oddziałujących na siebie zależności popytu oraz podaży, ale także wiele innych czynników (więcej). Chcąc lepiej zrozumieć działanie rynku, a wraz z nim potrzeb konsumentów, wykonuje się badanie nazywane studium wykonalności.

Czym jest studium wykonalności?

Definicja Studium wykonalności to szczegółowa analiza zaplanowanego projektu. Obejmuje analizę finansowo-ekonomiczną, prawną, techniczną i instytucjonalną. Musi zbadać zasadność konkretnego przedsięwzięcia. Istota to analiza krytyczna wszystkich operacyjnych szczegółów wdrażania projektu. Sporządzenie studium wykonalności jest oczywiście obowiązkowe, jeśli chcemy się ubiegać o środki z Unii Europejskiej. Gotowy dokument musimy przedstawić w formie załącznika, który dołączamy do wniosku o dofinansowanie. Każda część dokumentu […]

Kredyt technologiczny – na czym polega i jakie są zasady jego przyznawania?

Z roku na rok wzrasta liczba firm starających się o pozyskanie kredytu technologicznego. Jest to rodzaj zobowiązania finansowego, które może zaciągnąć mikro-, małe bądź średnie przedsiębiorstwo w celu pokrycia wydatków na wdrożenie rozwiązań z zakresu nowych technologii. Dzięki nim podmiot szybciej się rozwija i łatwiej zdobywa przewagę konkurencyjną na danym rynku.