Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce. Czym jest i dlaczego warto?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Polsce jest obowiązkowe dla osób przebywających na terytorium kraju na podstawie wizy turystycznej, studenckiej lub pobytu czasowego. Ubezpieczenie to zapewnia dostęp do świadczeń medycznych na takich samych zasadach, jak obywatelom Polski. Warto je wykupić, ponieważ gwarantuje ono bezpieczeństwo i pomoc w razie nagłego zachorowania lub wypadku.