Kredyt technologiczny
Kredyt technologiczny – na czym polega i jakie są zasady jego przyznawania?

Kredyt technologiczny – na czym polega i jakie są zasady jego przyznawania?

Z roku na rok wzrasta liczba firm starających się o pozyskanie kredytu technologicznego. Jest to rodzaj zobowiązania finansowego, które może zaciągnąć mikro-, małe bądź średnie przedsiębiorstwo w celu pokrycia wydatków na wdrożenie rozwiązań z zakresu nowych technologii. Dzięki nim podmiot szybciej się rozwija i łatwiej zdobywa przewagę konkurencyjną na danym rynku.

Ogólna charakterystyka dotacji

Kredyt technologiczny funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, aniżeli zwykły kredyt gotówkowy (więcej: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/). Różnica polega przede wszystkim na tym, że uzyskane środki muszą zostać skonsumowane w konkretny sposób. W tym przypadku większą część kwoty pokrywa wybrany bank, natomiast reszta pieniędzy pochodzi z zasobów własnych firmy (co najmniej 25%), Funduszu Kredytu Technologicznego oraz zasobów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warto dodać, że w procesie udzielania takich kredytów bierze zawsze udział Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełni funkcję typowo pośredniczącą – odpowiada choćby za fachową ocenę wniosków, podpisywanie umów i ostateczną wypłatę przyznanego wsparcia. Omawiane świadczenie powinno zostać przeznaczone wyłącznie na realizację różnych inwestycji o charakterze technologicznym, wynikających bezpośrednio z badań rozwojowych i aplikacyjnych czy wiedzy technicznej. Pozyskane finanse zazwyczaj są przeznaczane na zakup patentów, licencji, ekspertyz, projektów, know-how, nieruchomości oraz obiektów trwałych w formie maszyn i narzędzi.

Kluczowe warunki udzielania kredytu

Jeśli jaka firma pragnie otrzymać kredyt technologiczny, to jej przedstawiciel musi najpierw złożyć stosowny wniosek drogą elektroniczną – najlepiej za pośrednictwem generatora zamieszczonego na głównej stronie internetowej BGK. Oczywiście konieczne jest tutaj dołączenie określonych dokumentów. Chodzi zwłaszcza o papiery rejestrowe przedsiębiorstwa, biznesplan, kopię promesy (ewentualnie kopię umowy podpisanej z bankiem kredytującym), analizę zgodności stworzonego projektu z polityką dotyczącą ochrony środowiska naturalnego, oświadczenie wydane przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego, zestawienie przewidywanych kosztów, a także opcjonalnie zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Wniosek zostaje przeważnie rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie w ciągu dwóch miesięcy. Jak już zostało wspomniane w poprzednim akapicie, część kapitału kredytu technologicznego spłacana jest w formie premii od BGK. Pieniądze te przychodzą w transzach podczas realizacji inwestycji albo niedługo po jej zakończeniu.