Posty

Pozyskiwanie funduszy unijnych w Polsce

Obecność w Unii Europejskiej otworzyła wielu ludziom możliwości na uzyskanie dodatkowego finansowania na prowadzoną działalność gospodarczą. Wielu dzięki pieniądzom z dotacji unijnych mogło otworzyć działalność lub dodatkowo ją rozwinąć. Pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/) nie jest trudne, dlatego na tej pomocy skorzystało wiele małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowanie projektów badawczych i rozwojowych

Polska i Unia Europejska oferują cały wachlarz możliwości do wykorzystania w ramach programów wsparcia, dotacji czy specjalnych konkursów, dzięki którym mamy możliwość uzyskania bardzo przydatnego dofinansowania. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów gospodarczych, czyli firm, które wciąż poszukują możliwości do rozwoju swojego przedsiębiorstwa i wprowadzania do niego coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań. Szybka ścieżka – Strategor stanowi jeden z ważniejszych konkursów, dzięki któremu […]

Wsparcie dla podmiotów gospodarczych

Założenie własnego przedsiębiorstwa to pierwszy krok do tego, żeby zarabiać na siebie i robić coś tylko i wyłącznie na własny rachunek. Warto, by przedsiębiorca zdawał sobie sprawę z tego, że nie musi w swojej firmie znać się na wszystkim i nauczył się delegować pewne zadania i obowiązki. Istotna przekazywania innym pewnych działań nie jest jednak prosta, szczególnie dla tych podmiotów […]

Czym jest studium wykonalności?

Definicja Studium wykonalności to szczegółowa analiza zaplanowanego projektu. Obejmuje analizę finansowo-ekonomiczną, prawną, techniczną i instytucjonalną. Musi zbadać zasadność konkretnego przedsięwzięcia. Istota to analiza krytyczna wszystkich operacyjnych szczegółów wdrażania projektu. Sporządzenie studium wykonalności jest oczywiście obowiązkowe, jeśli chcemy się ubiegać o środki z Unii Europejskiej. Gotowy dokument musimy przedstawić w formie załącznika, który dołączamy do wniosku o dofinansowanie. Każda część dokumentu […]

Kredyt technologiczny – na czym polega i jakie są zasady jego przyznawania?

Z roku na rok wzrasta liczba firm starających się o pozyskanie kredytu technologicznego. Jest to rodzaj zobowiązania finansowego, które może zaciągnąć mikro-, małe bądź średnie przedsiębiorstwo w celu pokrycia wydatków na wdrożenie rozwiązań z zakresu nowych technologii. Dzięki nim podmiot szybciej się rozwija i łatwiej zdobywa przewagę konkurencyjną na danym rynku.