Pozyskiwanie funduszy unijnych
Pozyskiwanie funduszy unijnych od podstaw

Pozyskiwanie funduszy unijnych od podstaw

Polska jest już od wielu lat członkiem Unii Europejskiej. Z tym członkostwem wiążą się określone przywileje. Najważniejszym z nich jest dostęp do funduszy unijnych. Fundusze unijne to środki, które są udostępniane przez Brukselę. Są one wykorzystywane w procesie restrukturyzacji i budowania konkurencyjności gospodarek poszczególnych państw unijnych. Wykorzystywanie to odbywa się głównie za pomocą różnych programów operacyjnych.

Fundusze unijne na lata 2021-2027

Wartość funduszy europejskich, które znajdą się w polskiej dyspozycji w latach 2021 – 2027 w wyniku unijnej polityki spójności to około 72 miliardy euro. Priorytety polityki spójności realizowanej w nowej perspektywie budżetowej dotyczą głównie ekologii, konkurencyjności gospodarki i skomunikowania pomiędzy regionami. Pieniądze wydawane w ramach polityki spójności będą dzielone na kilka funduszy. W ramach tych funduszy uruchamiane będą programy operacyjne, w których umożliwione będzie pozyskiwanie środków finansowych przez przedsiębiorstwa.

Polska jest już od wielu lat członkiem Unii Europejskiej

Dla kogo są fundusze unijne?

Fundusze unijne dostępne są dla każdego przedsiębiorcy. Z funduszy mogą korzystać zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i duże firmy. O dotacje z funduszy unijnych można starać się w ramach wybranego przez siebie programu. Największe szanse na unijne pieniądze mają projekty, których celem ma być zwiększanie innowacyjności, informatyzacja czy też ekologia. Dotacje unijne można również otrzymać na rozwój firmy, pozyskanie nowych technologii lub wkraczanie na zagraniczne rynki. Wachlarz dostępnych programów jest bardzo szeroki.

Pozyskiwanie funduszy – od czego zacząć?

Na czym polega pozyskiwanie funduszy unijnych (ze strony: http://www.strategor.pl/)? Pierwszym krokiem powinno być jasne sprecyzowanie celu, na który dotacja ma być pozyskana. Pozyskanie funduszy unijnych wiąże się z koniecznością sporządzenia solidnej dokumentacji. Wniosek o dotacje powinien być poparty mocnymi argumentami w postaci badań naukowych, opinii i innych fachowych analiz. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka dotacji. Dzięki niej można zorientować się, jakie programy unijne prowadzone na szczeblu regionalnym i krajowym odpowiadają naszym potrzebom. Wśród ofert wsparcia przedsiębiorstw można znaleźć pożyczki dla startupów i inne formuły wsparcia działalności firmy. Z pozyskaniem funduszy unijnych wiąże się konieczność odpowiedniego ich rozliczenia. Wydawanie funduszy unijnych może być przedmiotem kontroli ze strony odpowiednich organów. Należy więc prowadzić rozbudowaną dokumentację wszystkich ponoszonych wydatków, które finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.