Studium wykonalności
Wytyczne studium wykonalności

Wytyczne studium wykonalności

Przedsiębiorstwa najczęściej opracowują studium wykonalności Strategor w celu określenia, czy realizowana inwestycja lub projekt zakończy się oczekiwanym sukcesem. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje dokładne dane dotyczące opłacalności określonej inwestycji.

Wytyczne studium wykonalności

Jak wspomniano, studium odpowiada na pytanie, czy daną inwestycję lub projekt uda się zrealizować i czy przyniesie oczekiwany zysk. Aby uzyskanie takiej odpowiedzi było możliwe, konieczne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich aspektów związanych z inwestycją. Mowa tu przede wszystkim o aspekcie finansowym, technicznym i ekonomicznym. W ramach studium wykonalności analizuje się posiadane zasoby, harmonogram realizacji projektu oraz wszelkie szanse i zagrożenia związane z realizacją inwestycji. Pod tym kątem analizuje się zaplecze techniczne, ograniczenia społeczne, środowiskowe i prawne. Kluczowe staje się tu również bardzo dokładne przeanalizowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją projektu.

Bardzo często studium wykonalności mylone jest z biznesplanem

Wzór studium wykonalności

Podkreślić trzeba, że nie ma jednego sztywno ustalonego wzoru studium wykonalności. Każde przedsiębiorstwo może je wykonać na swój sposób. Ważne jest jednak, aby dokument zawierał wszystkie wymienione wcześniej aspekty. Nie da się również ukryć, że najczęściej nad takim studium pracować musi duża grupa analityków. Dlatego też firmy decydują się zlecenie tego typu pracy podmiotom zewnętrznym, które specjalizują się w tym zakresie. Dzięki temu można mieć pewność, że przygotowane studium pozwoli na ocenę sensowności i rentowności danej inwestycji.

Studium wykonalności a biznes plan – różnice


Bardzo często studium wykonalności mylone jest z biznesplanem. Choć dokumenty te są nieco do siebie podobne, to różnice są znaczące. Biznesplan głównie dotyczy analizy powstania i rozwoju całej firmy (więcej). Z kolei studium przygotowuje się na potrzeby konkretnej inwestycji. Odpowiada zatem na pytanie, czy przedsiębiorstwo w ogóle powinno się podjąć realizacji danego projektu.

Jak zatem widać, studium wykonalności jest bardzo ważnym dokumentem. Pozwala ocenić czy dana inwestycja jest opłacalna. Dzięki temu firma może lepiej zarządzać swoimi finansami. Na jego przygotowanie najczęściej decydują się duże przedsiębiorstwa, które realizują projekty za duże sumy. Nie oznacza to jednak, że na zlecenie przygotowania studium nie mogą się zdecydować mniejsze firmy. Każde przedsiębiorstwo powinno przeanalizować, czy przygotowanie studium będzie dobrą decyzją w jego przypadku. Często odpowiedź może być twierdząca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.