Pozyskiwanie funduszy unijnych
Jak pozyskać fundusze unijne?

Jak pozyskać fundusze unijne?

Pozyskiwanie funduszy unijnych cieszy się bardzo dużym zainteresowań. Proces ten składa się z kilku etapów. Z tego artykułu dowiesz się, jak można ubiegać się o dotację unijne.

Kroki w procesie pozyskiwania funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych cieszy się bardzo dużym zainteresowań

    1. Pierwszym krokiem w procesie pozyskiwania funduszy unijnych jest wyznaczenie celu, na jaki będą te środki pieniężne przeznaczone. Dlatego warto przygotować plan biznesowy. Powinien on zawierać opis pomysłu, jego cele, realizację i skutki, jakie przyniesie. Ważnym jest również określenie miejsca realizacji projektu.
    2. Drugim krokiem jest wybranie odpowiedniego programu operacyjnego, który będzie pasował do naszej działalności. Fundusze unijne mają wiele rodzajów takich programów. Powinien być on tak wybrany, aby pomógł nam w osiągnięciu obranych wcześniej celów. Na stronie Portalu Funduszy Europejskich znajduje się aplikacja, na której możemy zajrzeć do Poradnika Beneficjenta. Może się to okazać naprawdę pomocną lekturą.
    3. Następny etap to znalezienie instytucji, która będzie chciała ogłosić konkurs w ramach naszych działań. Bardzo ważnym aspektem jest zapoznanie się z terminami naborów wniosków oraz dowiedzenie się, gdzie można je składać. Należy zatem złożyć wniosek a następnie czekać na jego pozytywne rozpatrzenie. Skąd brać wniosek? Na stronie wybranego przez nas programu operacyjnego znajduje się ten właśnie dokument. W przypadku, gdy o dofinansowanie występuje się po raz pierwszy, warto skorzystać z instrukcji jego wypełnienia. Wypełniony już wniosek należy przygotować w wersji papierowej i elektronicznej. Załączniki, które będą potrzebne to: harmonogram realizacji projektu, biznesplan, analiza finansowa oraz studium wykonalności. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są oceniane pod względem formalnym, ale też merytorycznym. Czas rozpatrzenia wniosku może wynosić do trzech miesięcy.
    4. Aby otrzymać dotacje z Unii Europejskiej trzeba podpisać umowę z instytucją, która zajmuje się przekazaniem dotacji. W dokumencie tym określone są: obowiązki i uprawnienia, plan realizacji projektu, jego budżet oraz szczegóły z rozliczenia projektu. Dotacja unijna wypłacona jest w formie refundacji. Aby ją uzyskać trzeba złożyć kolejny wniosek o wypłatę.

Dotacja wypłacana jest w formie refundacji. W celu jej uzyskania konieczne jest jeszcze złożenie wniosku o wypłatę łącznie z dokumentami, które potwierdzają poniesienie kosztów, czyli faktury.

Bardzo ważnym jest trzymanie się zobowiązań zawartych w umowie. Teraz już wiesz, w jaki sposób pozyskać fundusze unijne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.