Ubezpieczenie dzieł sztuki

Sztuka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jest świadectwem jego kultury, historii i życia codziennego. Dlatego też tak ważne jest jej ochrona. Ubezpieczenie dzieł sztuki to gwarancja bezpieczeństwa ich posiadacza. Chroni ono przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem obrazu, rzeźby czy innego dzieła sztuki. Ubezpieczenie dzieł sztuki to także inwestycja na przyszłość. Dzięki niemu można uchronić swoje dzieło sztuki przed upływem czasu i zabezpieczyć […]